فیلتر کردن
مرتب بر اساس

صنایع دفاع طبقه سوم

گیلاوند بلوار بعثت صنایع دفاع

40,000,000 تومان / ودیعه
2 اتاق 85 متر
40,000,000 تومان / ودیعه
450,000 تومان / تومان اجاره ماهیانه
2 اتاق 85 متر

85 متر فول امکانات دمادشت بسیار شیک

گیلاوند دمادشت قائم

90,000,000 تومان / رهن کامل
2 اتاق 85 متر
90,000,000 تومان / رهن کامل
2 اتاق 85 متر

صنایع دفاع با انباری و حیاط خلوت ط1

گیلاوند بلوار بعثت صنایع دفاع

60,000,000 تومان / رهن کامل
2 اتاق 85 متر
60,000,000 تومان / رهن کامل
2 اتاق 85 متر

120متر ط همکف نیایش

گیلاوند محک فرهنگیان۱ نیایش

95,000,000 تومان / رهن کامل
2 اتاق 120 متر
95,000,000 تومان / رهن کامل
2 اتاق 120 متر

75 متر تک واحدی عرفان

گیلاوند محک عرفان

50,000,000 تومان / ودیغه، 250.000 تومان اجاره
1 اتاق 75 متر
50,000,000 تومان / ودیغه، 250.000 تومان اجاره
1 اتاق 75 متر

95 متر نوساز فول امکانات نیایش

گیلاوند محک فرهنگیان۱ نیایش

55,000,000 تومان / ودیعه، 1.000.000 تومان اجاره
2 اتاق 95 متر
55,000,000 تومان / ودیعه، 1.000.000 تومان اجاره
2 اتاق 95 متر

115 متر تک واحدی شهرک گاز

گیلاوند ولیعصر جنوبی شهرک گاز لاله

50,000,000 تومان / ودیعه ، 600.000 تومان اجاره
2 اتاق 115 متر
50,000,000 تومان / ودیعه ، 600.000 تومان اجاره
2 اتاق 115 متر

تک واحدی بازسازی شده بوستان

گیلاوند دمادشت میدان گلها بوستان

60,000,000 تومان / ودیعه، 1.100.000 تومان اجاره
2 اتاق 120 متر
60,000,000 تومان / ودیعه، 1.100.000 تومان اجاره
2 اتاق 120 متر

75 متر 1خواب پویش

گیلاوند محک پویش

30,000,000 تومان / ودیعه،450 هزار تومان اجاره
1 اتاق 75 متر
30,000,000 تومان / ودیعه،450 هزار تومان اجاره
1 اتاق 75 متر

75 متر نوساز فول امکانات فردوس

گیلاوند ولیعصر شمالی فردوس

80,000,000 تومان / رهن کامل
2 اتاق 75 متر
80,000,000 تومان / رهن کامل
2 اتاق 75 متر

98 متر قائم طبقه سوم

گیلاوند دمادشت قائم

90,000,000 تومان / رهن کامل
2 اتاق 98 متر
90,000,000 تومان / رهن کامل
2 اتاق 98 متر

120 متر تک واحدی باهنر

گیلاوند بلوارباهنر شمشاد

20,000,000 تومان / ودیعه،ماهی 2 میلیون تومان اجاره
2 اتاق 120 متر
20,000,000 تومان / ودیعه،ماهی 2 میلیون تومان اجاره
2 اتاق 120 متر
1 2