فیلتر کردن
مرتب بر اساس

صنایع دفاع ط4 تکمیل

گیلاوند بلوار بعثت صنایع دفاع

315,000,000 تومان
2 اتاق 85 متر
315,000,000 تومان
2 اتاق 85 متر
8 ساعت

باغ وادان مناسب ساخت

وادان

1,000,000,000 تومان
1,000,000,000 تومان
8 ساعت

150 متر محک با جواز ساخت

گیلاوند محک احسان

600,000,000 تومان
600,000,000 تومان
9 ساعت

ویلا دوبلکس فول چشم انداز عالی

آبسرد فاز1

2,000,000,000 تومان
2 اتاق 200 متر
2,000,000,000 تومان
2 اتاق 200 متر
9 ساعت

حصار ویلا لوکس دسترسی عالی

گیلاوند حصار بالا ساحل

1,650,000,000 تومان
2 اتاق 185 متر
1,650,000,000 تومان
2 اتاق 185 متر

روح افزا لاکچری فول امکانات

دماوند روح افزا

6,500,000,000 تومان
4 اتاق 300 متر
6,500,000,000 تومان
4 اتاق 300 متر

کیلان نوساز لوکس

هومند کوهان

3,000,000,000 تومان
4 اتاق 500 متر
3,000,000,000 تومان
4 اتاق 500 متر

حصار فول امکانات نوساز

گیلاوند حصار پایین

4,800,000,000 تومان
320 متر
4,800,000,000 تومان
320 متر

ویلای اوکس هشت بهشت

گیلاوند هشت بهشت

4,800,000,000 تومان
7 اتاق 450 متر
4,800,000,000 تومان
7 اتاق 450 متر

شلمبه لوکس فول امکانات

گیلاوند شلمبه

7,000,000,000 تومان
4 اتاق 750 متر
7,000,000,000 تومان
4 اتاق 750 متر

بسیار لوکس 2خ دمادشت

گیلاوند بلوار باهنر نیلوفر

1,050,000,000 تومان
2 اتاق 132 متر
1,050,000,000 تومان
2 اتاق 132 متر

2 طبقه دربستی مرا

دماوند جاده مرا

720,000,000 تومان
2 اتاق 200 متر
720,000,000 تومان
2 اتاق 200 متر
1 2 3 6