فیلتر کردن
مرتب بر اساس

صنایع دفاع ط4 تکمیل

گیلاوند بلوار بعثت صنایع دفاع

315,000,000 تومان
2 اتاق 85 متر
315,000,000 تومان
2 اتاق 85 متر

بسیار لوکس 2خ دمادشت

گیلاوند بلوار باهنر نیلوفر

1,050,000,000 تومان
2 اتاق 132 متر
1,050,000,000 تومان
2 اتاق 132 متر

2 طبقه دربستی مرا

دماوند جاده مرا

720,000,000 تومان
2 اتاق 200 متر
720,000,000 تومان
2 اتاق 200 متر

پیمانیر چشم انداز و نورگیر

گیلاوند مسکن مهر پیمانیر

210,000,000 تومان
2 اتاق 85 متر
210,000,000 تومان
2 اتاق 85 متر

70 متر 2خ بهار

گیلاوند محک بهار

382,000,000 تومان
2 اتاق 70 متر
382,000,000 تومان
2 اتاق 70 متر

صنایع دفاع خام

گیلاوند بلوار بعثت وزارت دفاع ارتش

285,000,000 تومان
2 اتاق 85 متر
285,000,000 تومان
2 اتاق 85 متر

70 متر 1خ بوستان

گیلاوند دمادشت میدان گلها بوستان

385,000,000 تومان
1 اتاق 70 متر
385,000,000 تومان
1 اتاق 70 متر

100 متر بازسازی شده قائم

گیلاوند دمادشت قائم

540,000,000 تومان
2 اتاق 100 متر
540,000,000 تومان
2 اتاق 100 متر

75 متر 2خ محله قاضی

دماوند محله قاضی

397,000,000 تومان
2 اتاق 75 متر
397,000,000 تومان
2 اتاق 75 متر

105 متر تک واحدی نیایش

گیلاوند محک فرهنگیان۱ نیایش

580,000,000 تومان
2 اتاق 105 متر
580,000,000 تومان
2 اتاق 105 متر

105 متر فول خیابان سپاه

گیلاوند خیابان سپاه (9دی)

580,000,000 تومان
2 اتاق 105 متر
580,000,000 تومان
2 اتاق 105 متر

صنایع دفاع با پارکینگ

گیلاوند بلوار بعثت صنایع دفاع

55,000,000 تومان / رهن
2 اتاق 85 متر
55,000,000 تومان / رهن
2 اتاق 85 متر
1 2 3 4