آثار ثبت املاک را بیان نمائید ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? ماده ۲۲ قانون ثبت می گوید همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید و ملک به اسم او ثبت شده یا منتقل گردیده و نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد مالک شناخته می شود .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند