آثار قرارداد نسبت به طرفین چگونه می باشد؟

16/09/1398
۰ نظر

???? طرفین عقد مکلف به اجرای تمام مفاد قرارداد هستند و باید به تعهدات قراردادی خود ، عمل نمایند خواه آن عقد لازم باشد خواه جایز.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند