آگهی تحدید حدود اختصاصی

24/09/1398
۰ نظر

املاکی که به واسطه عدم حضور مالک یا جهات دیگر تحدید عمومی نشده یا به اصطلاح از تحدید خارج شده باشد در صورتی که به استناد تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت نتوان ان ها را تحدید عمومی نمود در این صورت به درخواست مستدعی ثبت یا قائم مقام قانونی او و هزینه شخصی وی با ذکر علت می توان نسبت به آن ملک تحدید حدود اختصاصی بعمل آورد . آگهی اختصاصی جنبه استثنایی دارد .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند