آیا در آپارتمان ها ، حیاط خلوت جزء زیر بنای اختصاصی محسوب می شود ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? خیر ، کلیه حیاط خلوت هایی که مطابق ضوابط در مجتمع های آپارتمانی احداث می شوند جزء زیر بنای اختصاصی محسوب نمی گردند .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند