آیا زمین هایی که اوقاف جهت احداث بنا و سکونت به اشخاص اجاره می دهد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر می باشد؟

16/09/1398
۰ نظر

???? مستفاد از ماده (۱) قانون روابط موجر و مستاجر ، مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۳ اماکنی که برای سکنی به تصرف داده می شود بایستی برای سکونت مهیا باشد و زمین از شمول آن خارج است ، لذا اجاره اراضی موقوفه تابع مقررات مربوط به خود است.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند