آیا شرط ضمن عقد اجاره ای که حق افزایش اجاره بها را از موجر سلب کرده باشد صحیح و قابل اجراست؟

16/09/1398
۰ نظر

???? ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر برای هر یک از موجر و مستاجر این حق را شناخته است که با حصول شرایط مذکور در این ماده درخواست تجدید نظر در میزان اجاره بها کند . توافق طرفین قرارداد اجاره مبنی بر خودداری از اعمال این حق در واقع جلوگیری از اجرای مقررات قانون روابط موجر و مستاجر بوده و مطابق ماده ۳۰ قانون مذکور ، دادگاه می تواند آن را باطل و بلااثر اعلام کند.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند