آیا مستاجر حق دارد عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد؟

16/09/1398
۰ نظر

???? طبق ماده ۷۴۷ قانون مدنی و ماده ۱۵ آئین نامه قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ مستاجر در ارتباط با اماکن مسکونی و تجاری حق اجاره دادن عین مستاجره به غیر را دارد مگر این که این حق از وی سلب گردیده باشد.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند