آیا معاملات شخص کور (نابینا) صحیح است؟

16/09/1398
۰ نظر

???? مطابق ماده ۳۴۷ قانون مدنی شخص کور می تواند خرید و فروش نماید (مشروط) به این که شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کسی دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند