ابدال

24/09/1398
۰ نظر

یعنی فروختن عین موقوفه به قصد خریدن مال دیگر به جای آن، که مال خریداری شده از بهای عین فروخته شده قهرا و با شرط وقف اول، وقف خواهد بود. و استبدال، عبارت است از معاوضه عین موقوفه یا عین دیگر جنس تحویل به آنها.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند