اجاره زمین کشاورزی

30/09/1400
۰ نظر
اجاره زمین کشاورزی

قرارداد اجاره زمین کشاورزی

در این قرارداد، موجر در ازای مبلغ معینی و برای مدت مشخصی، زمین کشاورزی خود را به مستاجر اجاره می‌دهد. البته در قرارداد اجاره زمین کشاورزی ، اجاره بها نسبت به سایر موارد متفاوت بوده و این امر بستگی به نحوه توافق طرفین دارد. آن هم اجاره مربوط به مبلغ برداشت محصول و فروش آن است. که باید موجر و مستاجر نسبت به آن توافق داشته باشند. موجر و مستاجر باید در مورد مقدار محصول و درصد آن به عنوان مبلغ اجاره باید به توافق برسند.

مالک زمین کشاورزی می‌تواند با مستاجر قرارداد اجاره را منعقد کند. و زمین نباید به دولت یا ارگان‌های دولتی تعلق داشته باشد. همچنین زمین نباید در محدوده شهری واقع شده باشد.

شرایط لازم جهت تنظیم قرارداد

بالغ و عاقل بودن موجر و مستاجر شرط اصلی هر نوع قراردادی بین موجر و مستاجر است. قرارداد باید به صورت کتبی منعقد شده باشد و قرارداد شفاهی سندیتی ندارد. دو نفر شاهد هم باید این قرارداد را امضاء کنند. و در دو نسخه تنظیم گردد و یک نسخه از آن نزد موجر و نسخه دیگر نزد مستاجر باقی خواهد ماند.

زمانی که مدت قرارداد به پایان رسید، مستاجر موظف است که زمین زراعی را به موجر تحویل دهد. البته امکان دارد که موجر قرارداد را برای یک سال دیگر هم تمدید کند.

در این رابطه بیشتر بخوانید : شرایط تخلیه فوری ملک

در صورتی که موجر بر روی زمین ملک، درخت یا قناتی دارد باید در قرارداد اجاره مشخص شود. و مستاجر نباید بدان آسیبی برساند. و البته نحوه استفاده مستاجر از این موردی که بر روی زمین کشاورزی وجود دارد باید مشخص شود.

پرداخت مالیات

طبق قانون و مقررات مالیات املاک، درآمد حاصل از زمین کشاورزی نیز مشمول مالیات می‌شود. که باکسر ۲۵% هزینه‌های ملک صورت می‌گیرد. پرداخت این مالیات به این شکل انجام می‌شود که مالیات بر اجاره به عهده شخص موجر و مالیات بر درآمد به عهده شخص مستاجر است.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند