اجرت المثل

24/09/1398
۰ نظر

اگر کسی از مال دیگری منتفع و عین مال باقی باشد و اجاره بهایی در مدت انتفاع تعیین نشده باشد،انچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده به صاحب مال مزبور بدهد،اجرت المثل نامیده میشود.(ماده ۴۹۴ قانون مدنی)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند