اجرت المسمّی

24/09/1398
۰ نظر

مالک و مستأجر در تعیین میزان اجاره آزادی دارند.اجاره ای که این گونه مورد توافق قرار گیرد در اصطلاح حقوق اجرت المسمّی نامیده میشود.اجرت المسمّی همان اجاره بها است.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند