احیای زمین

24/09/1398
۰ نظر

احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت،درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نماید.(ماده ۱۴۱ از قانون مدنی)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند