اراده در قراردادها به چه معنا است؟

16/09/1398
۰ نظر

???? اراده در لغت به معنی خواستن و قصد داشتن است در قرارداد ، حاصل از توافق اراده متعاقدین اعتبار و ارزش معادل اعتبار قانون دارد.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند