اسقاط کافه خیارات به چه معنی است؟

16/09/1398
۰ نظر

???? کلمه حقوقی است که در اغلب اسناد عادی قدیم و اسناد رسمی کنونی در عقد می نویسند که هر گونه خیار مسلم و غیر مسلم را ساقط می کنند تا عقد ، قوام و پایه ای گیرد و از حالت تزلزل به حالت ثبات درآید .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند