اسقاط کافه خیارات یعنی چه ؟

21/10/1398
۰ نظر

????اسقاط به معنی از بین بردن ، از ارزش انداختن و کافه به معنای تمام است . اسقاط کافه خیارات یعنی از بین بردن تمام خیاراتی که به موجب آنها می توان قرارداد را به صورت یک جانبه از بین برد . اسقاط کافه خیارات معمولا به صورت بندی در قرارداد اصلی آورده می شود یا اینکه بعدا موضوع توافقی جداگانه قرار می گیرد . ما با امضای قرارداد و پذیرش اسقاط کافه خیارات در قرارداد ، دیگر هیچ راهی برای فسخ یک جانبه قرارداد نداریم و حق خود را در این باره به طور کلی از بین می بریم .

????حالت شدیدتر اسقاط کافه خیارات ، اسقاط خیارات ولو غبن فاحش است . یعنی شما می پذیرید حتی اگر به صورت واضح و آشکار و مسلم در این قرارداد ضرر کردم باز هم حق فسخ معامله را ندارم . از این رو بهتر است بدانید که این جمله (اسقاط خیارات ولو غبن فاحش)، کاملا به ضرر خریدار است و باید در پذیرش آن احتیاط کرد .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند