اسقاط کافه خیارات

24/09/1398
۰ نظر

فرمولی است که در اغلب اسناد عادی قدیم و اسناد کنونی در عقد می نویسند که با آن هر گونه خیار مسلم و غیر مسلم را ساقط میکنند تا عقد قوام و پایه ای گیرد و از حالت ثبات در آید.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند