اشتباه در شخص طرف عقد

24/09/1398
۰ نظر

الف: اشتباه در خود طرف عقد مثل اینکه واهب، مال خود را به حسن هبه کند به تصویر آنکه او منوچهر است
ب: اشتباه در مشخصات طرف عقد. مانند اینکه موجر، خانه را به کسی اجاره بدهد به تصویر اینکه او مجرد است و بعد معلوم میشود که متاهل است. (ماده ۲۰۱ قانون مدنی)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند