اشتباه در صورت عریضه موضوع معامله

24/09/1398
۰ نظر

اگر مورد معامله عین معینی باشد و عرفا مخالف با آنچه در قصد عقد خطور کرده است از کار در آید (به علت اشتباه در تصور) آن اشتباه را اشتباه در صورت عریضه موضوع معامله گویند و این اشتباه عقد را باطل میکند.مثل این که کسی اشتباها کفش زنانه را به جای کفش مردانه بخرد،چه،عرفا کفش مردانه و زنانه دو ماهیت متغایر محسوب میشوند. اصطلاح بالا در مقابل اشتباه در عوارض موضوع معامله بکار رفته است.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند