اشتباه در نوع عقد

24/09/1398
۰ نظر

مواردی است که یک طرف قرار داد عقد، عقد معینی را در نظر داشته باشد و طرف او عقد دیگری را. مثل اینکه شخصی مالی را به دیگری هبه کند و طرف به تصور اینکه او صلح کرده است اظهار قبول نماید.(ماده ۱۹۴ قانون مدنی)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند