اصطلاحات ثبتی که باید بدانیم – بخش دوم

14/09/1398
۰ نظر

????ازهدف های اساسی قانون ثبت اسناد و املاک ، حفظ مالکیت مالکان و صاحبان حق نسبت به آنهااست. تا مانع از تعدی دیگران شده ومالکیت افراد ازامنیت بهره مند باشد.

????دراین نوشتاربرخی اصطلاحات درقانون ثبت اسناد و املاک که دانستن آن برای همه ما ضروری است شرح داده می شود.

????استعلام ثبت – دفاتر ثبت اسناد رسمی مکلف هستند هنگام انجام هرگونه معامله نسبت به املاک جاری ،قبلا جریان ثبتی آنها را از اداره ثبت محل وقوع ملک بپرسند. هم چنین پاره‌ ای از دستگاههای اجرائی ذیربط و یا مراجع صالحه قضایی نیز در مواقع ضروری و لازم مجاز به استعلام جریان ثبتی املاک جاری هستند.

????بازداشت املاک- املاک ثبت شده حسب تقاضای مراجع قضائی ازقبیل محاکم ودادسراهای عمومی وانقلاب وشعب بازپرسی،اجرای ثبت و دادگستری قابل بازداشت می باشند.

????رفع بازداشت املاک- املاکی که حسب دستور مراجع قضایی بازداشت می‌شوند اعم از اینکه دارای سند مالکیت باشند یا نباشند ،طبق دستورهمان مراجع از آنها رفع بازداشت می‌گردد. پس از وصول دستور رفع بازداشت که معمولا می باید ۱- دارای مهر و نشان مرجع قضایی باشد.۲- اشاره به نامه قبلی که موجب بازداشت شده داشته باشد.۳- مشخصات کامل ملک شامل پلاک ثبتی و …….. باشد.

????اعیان – اعیان در اصطلاح ثبت به آنچه روی زمین ساخته می‌شود اتلاق میگردد گرچه از نظرحقوقی کلمه زمین خود دلالت برعرصه و اعیان می‌کند ولی در موضوع ثبت منظور ازاعیان ساختمان و بنایی است که روی زمین(عرصه) بنا می‌گردد.

????ماده ۴۵ آئین نامه قانون ثبت – باتصویب طرح‌ هادی و جامع شهر‌ها و نیز دراثرتوسعه و تعریض و ایجاد واحداث معابر و خیابان‌های جدید ،بسیاری ازاملاک درمسیر معابر و خیابانهای جدید الاحداث واقع و گاهی کل ملک و یا دربعضی موارد قسمتی از آن در مسیر معابر مذکور واقع می‌گردند که در این هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان یا اعلام شهرداری و یا مراجعه مالک موظف به اجرای ماده ۴۵ آیین‌ نامه قانون ثبت می باشند.

????دفترچه متمم اسناد مالکیت – دفترچه ای است بهادار که بعد از پرشدن ستونهای نقل و انتقالات سند مالکیت که در صفحات آخراسناد مالکیت پیش بینی شده است حسب تقاضای مالک و با رعایت تشریفات به آن ضمیمه می‌گردد.امروزه ازاین دفترچه تقریبا خبری نیست چرا که تمام اسناد تکبرگ شده اند و سابقه ای از مالکان قبلی درآن نیست.

????اصلاح حدود- چنانچه دراثرتغییر وضعیت درمجاوران املاک ثبت شده تغییری دروضع حدود اربعه ملکی که دارای سند مالکیت می‌باشد حاصل شود و یا به عبارت دیگر یک یا چند ضلع ازابعاد ثبت شده‌ که قبلا به پلاک شخصی محدود شده دراثرتغییر وضع مجاوران به کوچه یا گذر محدود شود مالک می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای اصلاح حدود نماید.این موضوع خصوصاً درهنگام اصلاح گذرها و خیابان ها و احداث اتوبانها کاربرد دارد جایی که مالک می تواند یک قطعه زمین بلااستفاده مجاور را از مالک یا شهرداری خریده به ملک خود متصل کند.

????ماده ۱۴۹ الحاقی قانون ثبت- بسیار اتفاق افتاده املاکی در گذشته با مساحتی معین مورد معامله واقع شده ولی بعد معلوم شده که دارای اضافه مساحت است ، درصورتی که اضافه مساحت ناشی ازتغییر طول وابعاد ملک نباشد، مالک از اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست اصلاح مساحت کرده وپس از پرداخت بهای اضافه مساحت (به نرخ روز معامله ) در وجه مالک اولیه یا واریز مبلغ در صندوق ثبت ، سند مالکیت اصلاح می گردد.

????اعتبار اسناد مالکیت- اسناد مالکیت صادر شده ازطرف ادارات ثبت همیشه معتبرند و فقط با حکم قطعی مراجع قضایی صالحه یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قابل ابطال می‌باشند.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند