اظهار نامه ثبتی را تعریف نمائید ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? فرمی که از طرف اداره ثبت به کسی که حق درخواست ثبت دارد (یا نماینده یا قائم مقام او) داده می شود تا با تکمیل و اعاده ی آن درخواست ثبت نماید .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند