اعلام حضور فروشنده

24/09/1398
۰ نظر

در صورتی که خریدار ضمنی قرار داد مقرر بوده است که در دفترخانه حاضر شود و مابقی ثمن را در دفترخانه بپردازد، فروشنده می تواند به صورت کتبی از سر دفتر بخواهد که گواهی حضور فروشند را تسلیم وی کند

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند