اعیانی

24/09/1398
۰ نظر

در مقابل عرصه استعمال می شود و عرصه به زمین مملوک (زمینی که متعلق به مالکی است) گفته می شود و اعیانی، اموال غیر منقول موجود در آن زمین را گویند. مانند چاه، قنات، خانه ، درختان ، استخر شنا و … ( ماده ۹۴۷ قانون مدنی) استعمال کلمه ( اعیانی ها ) اشتباه است.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند