امتناع از نوشتن متن چک های طرفین قرار داد

24/09/1398
۰ نظر

تنظیم کننده ی قرار داد،متن چک های بابت پرداختن هر یک از طرفین معامله به دیگری را ننویسد،چون خارج از حدود اختیار وی بوده و یا اساساً چنین اجازه و اختیاری از سوی امضاء کننده به وی داده نشده و موضوع میتواند مصداق جعل سند ماده ۵۲۳قانون مجازات اسلامی طبق ماده ۵۲۳قانون قرار گیرد و سفید امضاءپیش می آید که طبق ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی سوء استفاده از سفید امضاء را به عنوان یکی از مصادیق خیانت در امانت جرم تلقی و مستوجب کیفر دانسته و چنانچه منتسب الیه سند،مدعی سفید امضاءبدون سند باشد و امضاء را منتسب به خود بداند ولی مندرجات سند را مورد انکار قرار دهد با اجتماع شرایطی این انکار قابل پذیرش خواهد بود.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند