انحلال قرار داد ها

24/09/1398
۰ نظر

انحلال قرار داد ها به سه شکل انجام میگیرد:
الف: فسخ انحلال قرار داد با یکی از طرفین عقد انجام میگیرد.
ب:انفساخ: انحلال قهری قرار داد که بدون اراده طرفین و به طور خود به خود صورت میگیرد مانند انفساخ عقد وکالت به فوت یکی از طرفین.(ماده۹۵۴ قانون مدنی)
پ: اقاله: انحلال قرار داد با تراضی و توافق طرفین عقد انجام میگیرد و در بند ۲ ماده ۲۶۴ قانون مدنی در زمره اسباب سقوط تعهدات برشمرده است اما از آنجا که اقاله از نظر تراضی اراده انشایی طرفین،شبیه به عقد است، لذا شرایط اساسی صحت معاملات در آن لازم الاجرا است.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند