اگر در قرارداد به حق فسخ اشاره شده باشد آیا صرف اعلام فسخ از سوی یکی از طرفین قرارداد کفایت می کند یا اینکه بایستی دادگاه حکم به اعلام فسخ قرارداد را صادر نماید؟

16/09/1398
۰ نظر

???? در مورد خیار فسخ که در متن قرارداد به آن تصریح گردیده است مشروط له می بایست فسخ آن را از دادگاه درخواست نماید و راسا نمی تواند قرار مزبور را منفسخ اعلام نماید.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند