اگر عرف با قانون مغایر باشد کدام مقدم است ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? در صورتی که قانون امری باشد هم بر تراضی طرفین و هم بر عرف و عادت مقدم خواهد بود ولی اگر قانونی تکمیلی باشد ، حکم عرف بر قانون تکمیلی مقدم می باشد .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند