اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی را انجام دهد؟

16/09/1398
۰ نظر

حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند