اگر چند فقره چک بابت بیعانه از طرف خریدار به فروشنده داده شود و شرط شده باشد که : « در صورتی که در سررسید معینی چکها وصول نشود معامله فسخ است » ، و اگر یک فقره از چکها توسط فروشنده وصول شود و بقیه برگشت بخورد ، فروشنده در این حالت چه حقی خواهد داشت ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? فروشنده پس از موجودی نداشتن چک ها فقط می تواند جهت وصل چکهای برگشتی به دادگاه رجوع کند ولی اگر درباره تک تک چکها در قولنامه قید شده باشد که در صورت موجودی نداشتن ، معامله از طرف فروشنده قابل فسخ خواهد بود ، به محض برگشت هر فقره از چکها ، معامله از طرف فروشنده قابل فسخ است . زیرا تعهد پرداخت ثمن ، وابستگی متقابل به تعهدات فروشنده دارد .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند