اگر کسی در معامله مغبون گردد ، در چه صورتی حق فسخ معامله را دارد؟

16/09/1398
۰ نظر

???? در صورتی حق فسخ معامله را دارد که پس از اطلاع از غبن ، فورا معامله را فسخ نماید (ماده ۴۲۰ قانون مدنی) مضافا اینکه غبن مزبور با غبن فاحش باشد یعنی عرفا قابل مسامحه نباشد. (ماده ۴۱۷ قانون مدنی)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند