ایجاب و قبول در عقد قرارداد به چه معنا می باشد ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? ایجاب اعلام اراده کسی است که طرف قرارداد را بر مبنای معینی به انجام معامله دعوت می کند ، دعوت نخستین را ایجاب و موافقت دومی را قبول می گویند . ( ماده ۱۸۳ قانون مدنی)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند