تادیه ثمن به چه معنا است ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? خریدار مکلف است ثمن را در زمان و مکانی که هنگام عقد مشخص شده و مطابق با شرایطی که بوسیله طرفین ، تعیین گردیده است تادیه نماید ، بموجب ماده ۳۹۵ قانون مدنی در صورتی که خریدار ثمن را در موعد مقرره تادیه نکند ، فروشنده می تواند با وجود شرایط مربوط ، از خیار تاخیر ثمن استفاده کرده و معامله را فسخ نماید .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند