تخلیه فوری مدت

14/09/1398
۰ نظر

???? چنانچه موجر بخواهد از حق تخلیه فوری استفاده کند اولا باید پس از سال ۷۶منعقد شده باشد ثانیا در تنظیم قرار داد اجاره شرایط ماده دو این قانون را رعایت کند. این شرایط عبارتند از:

۱- قید مدت اجاره در قرار داد
۲- تنظیم قرارداد اجاره در دو نسخه
۳- امضای موجر و مستاجر ذیل قرار داد
۴- امضای دو شاهد مورد اعتماد طرفین ذیل قرار داد (بهتر است شاهد غیر از بنگاهی باشد)
چنانچه موارد فوق در قرارداد اجاره رعایت بشود پس از پایان مدت اجاره و عدم تخلیه توسط مستاجر مالک می تواند با یک درخواست شکایت عادی و ابراز دلایل مالکیت تقاضای صدور دستور تخلیه نماید. این دستور در صورتی که حق سرقفلی در قرار داد منظور نشده باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است. قانون گذار تکلیف کرده که دستور تخلیه فورا صادر شود و ظرف یک هفته توسط ضابطین اجرا گردد.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند