تشخیص تعارض اسناد مالکیت به عهده چه سازمانی می باشد ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? اگر دو سند مالکیت بین اشخاص و اداره ثبت اختلافی داشته باشند رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تعارض یا عدم تعارض با هیات نظارت است . (ماده ۲۵ قانون ثبت)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند