تصرف عُدوانی

24/09/1398
۰ نظر

اگر شخصی با زور و بدون رضایت مالک یا مستاجر ، زمین یا ملک آن را تصرف کند این عمل وی تصرف عدوانی نامیده می شود.به عبارتی تصرف عدوانی عبارت است از اینکه کسی به جبر و تعدی ، مال مورد تصرف کسی را از دست او در آورد.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند