تعریف عقد در قرارداد را بیان نمائید ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? عقد عبارت است از آن که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها واقع شود . (ماده ۱۸۲ قانون مدنی)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند