تعریف عقد مضاربه را بیان نمائید؟

16/09/1398
۰ نظر

???? مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند ؛ صاحب سرمایه مالک و عمل مضارب نامیده می شود. (ماده ۵۴۶ قانون مدنی)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند