قدرالسهم (تعریف و نحوه محاسبه قدرالسهم )

14/09/1398
۰ نظر
قدرالسهم (تعریف و نحوه محاسبه قدرالسهم )

به میزان سهم هر واحد آپارتمان (اعیان) از زمین ملک (عرصه) قدرالسهم یا سهم العرصه گفته میشود.

محاسبه برای واحد های مسکونی

اگر در یک مجتمع آپارتمان یا برج بلند مرتبه تمامی واحدها، متراژ برابری داشته باشند. مساحت زمین به طور مساوی بین واحدها تقسیم می‌شود. در نتیجه میزان قدرالسهم همه آن‌ها برابر است. اما اگر متراژ واحدها با یکدیگر متفاوت باشد. میزان سهمی که هر یک از واحدها از زمین دارند. نیز متفاوت خواهد بود.

حالت اول:

فرمول محاسبه برای املاک با متراژ واحدهای مشابه

قدرالسهم هر واحد = تعداد کل واحدهای آپارتمانی ÷ متراژ کل زمین

مثلا در یک ساختمان مسکونی به متراژ ۲۸۰ متر، ۵ واحد مسکونی ۱۴۲ متری وجود دارد. نحوه محاسبه قدرالسهم هر واحد به صورت زیر میباشد.
۲۸۰تقسیم بر ۵ = ۵۶ متر

حالت دوم:

در آپارتمانهایی که متراژ واحدها متفاوت است. نحوه محاسبه به صورت زیر می باشد.

قدرالسهم هر واحد = ( جمع مساحت کل واحدهای مسکونی ÷متراژ کل زمین ) × متراژ واحد مربوطه

مثلا در زمینی به متراژ ۱۰۰۰ مترمربع، شما آپارتمانی ۱۸۷ متری دارید. و در کل ۵ واحد ۱۸۷ متری و ۵ واحد ۲۱۰ متری وجود دارد. محاسبه شما به صورت زیرخواهد بود.

۱۸۷ ضربدر ۵=۹۳۵متر مجموع آپارتمان های ۱۸۷ متری
۲۱۰ ضربدر ۵=۱۰۵۰متر مجموع آپارتمان های ۲۱۰ متری
مجموع متراژ آپارتمان های موجود ۹۳۵+۱۰۵۰=۱۹۸۵متر

۱۰۰۰متر زمین تقسیم بر ۱۹۸۵=۰/۵۰۳ متر

سهم العرصه واحد های ۱۸۷ متری
۰/۵۰۳ ضربدر (متراژ آپارتمان ۱۸۷) = ۹۴/۰۶متر

سهم العرصه واحد های ۲۱۰ متری
۰/۵۰۳ ضربدر (متراژ آپارتمان ۲۱۰) = ۱۰۵/۶۳متر

این فرمول محاسبه در تمامی املاک مسکونی صادق می باشد. شماره طبقه واحدها و یا داشتن پارکینگ و انباری اضافه تاثیری در محاسبه ندارد. توجه فرمایید که محاسبه قدرالسهم در زمین های تجاری متفاوت می باشد.

محاسبه برای واحد تجاری

در گواهی پایان کار هر ملک (مسکونی یا تجاری) میزان قدرالسهم آن توسط شهرداری قید شده است. حتی ممکن است. سند جداگانه‌ای برای آن ترتیب داده شود. نکته مهم این است که قدرالسهم واحد تجاری باید در سند ذکر شده باشد.

به این صورت که در سند تجاری بیان شده است: «این واحد تجاری به همراه مشاعات و سهم العرصه به شخص تعلق می‌گیرد. » اگر ملک تجاری حائز این شرط نباشد، به نسبت متراژ موجود مغازه به آن قدرالسهم تعلق می‌گیرد.

 سهم العرصه همان قدرالسهم تجاری یا مسکونی است که در تعریف به سهم هر واحد از زمین ساختمان گفته می‌شود.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند