تفاوتهای معامله فضولی و جرم انتقال مال غیر چیست ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? در معامله فضولی قصد معامل فضولی دخالتی در تحقق این عنوان ندارد . در حالی که انتقال مال غیر ، جرمی عمدی است و نیاز به سوء نیت مرتکب بر قصد ایراد ضرر به دیگری دارد . بنابر این اگر معامل فضول مال غیر را با حسن نیت و به قصد انتفاع صاحب مال بنا به مصلحت وی بفروشد ، مرتکب جرم نشده است . به این جهت احراز سوء نیت برای تحقق این جرم لازم است

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند