تفاوت عقد بیع و عقد معاوضه چیست ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? عقد بیع و معاوضه دو عقد جدای از یکدیگرند . اگر در برابر مبیع ، وجه نقد یا پول رایج قرار گیرد ، این عقد بیع است و اگر در برابر مبیع (کالا ، ملک) کالا یا ملک دیگری قرار گیرد معاوضه است .
تفاوتی که بین بیع و معاوضه وجود دارد ، بوسیله قصد طرفین مشخص می گردد . یعنی هر گاه در مبادله ، قصد طرفین بیع باشد ، عقد بیع ایجاد می شود و اگر معاوضه باشد عقد معاوضه به وجود خواهد آمد و برحسب این که بیع یا معاوضه باشد ، آثار خاصی هر یک را ایجاد خواهد کرد .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند