تفاوت قرارداد بیع و اجاره چیست؟

16/09/1398
۰ نظر
تفاوت قرارداد بیع و اجاره چیست؟

تفاوت قرارداد بیع و اجاره :

مطابق مواد ۳۳۸ و ۴۶۶ قانون مدنی در عقد اجاره ، مالکیت منفعت به مستاجر منتقل می شود. ولی در عقد بیع ، مالکیت عین به خریدار منتقل می گردد.

بیع در زبان ساده همان قرارداد خرید و فروش است. و موضوع این خرید و فروش، عین مال است نه صرفا منافع آن. البته مال بدون منفعت نیز میتواند مورد خرید و فروش تحت عنوان قرارداد بیع در بیاید. به این معنا که مالی که منافعش قبلا به دیگری منتقل شده است، فروخته شود. به فروشنده، بایع، به خریدار، مشتری و به مال مورد نظر که فروخته میشود، مبیع و به مبلغی که در ازای ان پرداخته میشود، ثمن میگویند.

تفاوت بیع و اجاره به شرط تملیک :

قرارداد دیگری نیز که بسیار به بیع نزدیک است و همچنان قضات را به تردید می اندازد، تفاوت بین بیع و اجاره به شرط تملیک است. اجاره به شرط تملیک زمانیست که اقای الف خانه اش را به اقای ب اجاره میدهد و اقای ب ماهیانه یا سالیانه مبلغی به آقای الف میپردازد. انقدر که جمع مبالغ برابر با مبلغ خانه شود. در این صورت با پرداخت اخرین قسط، مالکیت خانه از اقای الف به اقای ب منتقل میشود. همانطور که مشخص است در بیع مالکیت به محض وقوع عقد به خریدار منتقل می شود حتی اگر قرار باشد ثمن به صورت قسطی و در طول زمان پرداخت شود اما در اجاره به شرط تملیک، مالکیت پس از حصول یکسری شرایط مقرر، منتقل خواهد شد.

چیزی که مشخص و معلوم در تفاوت بیع و اجاره در نحوه انتقال مورد معامله است. اینکه به صورت موقت و یا دائمی باشد، موضوع مهم در تفا‌وت بیع و اجاره خواهد بود.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند