حق ریشه چیست؟

16/09/1398
۰ نظر

???? در حقوق ایران عقودی به نام مزارعه و مساقات وجود دارد . در این عقود چون زارع ریشه کشت خود را با اجازه مالک در زمین وی ایجاد نموده ، لذا ریشه موجود در زمین متعلق به زارع در نظر گرفته می شود حتی بعد از اتمام عقد ، این ریشه حقی را برای زارع در زمین مالک ایجاد می نماید که اصطلاحا بدان حق ریشه می گویند.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند