خرید ملک یک شرکت

14/09/1398
۰ نظر

???? اگر قصد خرید ملک یک شرکت را دارید به چند نکته درهنگام خرید توجه کنید:

١- اساسنامه، آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت را به دقت بررسی نمایید.
شخصی که قرارداد را از طرف شرکت امضا میکند حتما باید صاحب امضای مجاز باشد و اختیارات کافی را نیز داشته باشد.
٢- حتی الامکان آگهی های ثبتی شرکت را در سایت روزنامه رسمی مشاهده نمایید زیرا ممکن است آگهی های ارایه شده از سوی مدیران شرکت، آخرین تغییرات نباشد
٣- اگر شرکت ورشکسته باشد معامله شرکت باطل است بنابراین اگر شرکت مشکوک به ورشکستگی است حتی الامکان از معامله با آن اجتناب کنید.
در صورتی که حکم ورشکستگی شرکت صادر شده باشد، می توان از طریق اداره ورشکستگی قوه قضاییه احتمال ورشکسته بودن شرکت را بررسی کنید.
۴- بهتر است فروش ملک شرکت قبل از امضای قرارداد به تصویب هیات مدیره شرکت برسد و هیات مدیره آن را تایید نماید.
۵- هیچ یک از سهامداران شرکت ولو آنکه سهام اکثریت را داشته باشد نمی تواند املاک شرکت را به فروش برساند، مگر آنکه از شرکت وکالت داشته باشد و یا صاحب امضای مجاز شرکت باشد.
۶- علاوه بر امضای صاحبان امضای مجاز، مهر شرکت نیز باید ذیل امضا درج شود و صرف امضای اشخاص صاحب امضای مجاز به تنهایی معتبر نیست

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند