خرید املاک موروثی

14/09/1398
۰ نظر

برای خرید املاک موروثی، حتما به این نکات دقت کنید

✅ ۱- لزوم ارایه اصل سند مالکیت از سوی ورثه

✅ ۲- لزوم ارایه گواهی انحصار وراثت

✅ ۳- حضور تمامی وراث در هنگام انجام معامله

✅ ۴- لزوم ارایه مفاصا حساب مالیات بر ارث

✅ ۵- عدم وجود اشخاص محجور در بین وراث

✅ ۶- ضرورت تعیین و نصب قیم برای اشخاص محجور

✅ ۷- پرداخت سهم هر یک از وراث از مبلغ معامله

✅ ۸- لزوم بررسی وجود و یا عدم وجود وصیت‌نامه

✅ ۹- درج شماره و مشخصات مدارک، مستندات ابرازی و مرجع صدور آنها اعم از گواهی حصر وراثت، وکالتنامه، قیم نامه، مفاصا حساب مالیات بر ارث، وصیت نامه و غیره در متن مبایعه نامه تنظیمی در هنگام انجام معامله

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند