دادخواست را تعریف نمائید؟

16/09/1398
۰ نظر

???? کسی که در دعاوی حقوقی ، مدعی حقی باشد باید خواسته و ادعای خود را در دادخواست ، یعنی فرم مخصوصی که به همین منظور چاپ شده است و در دادگستری ها (قسمت تمبر و اوراق قضایی) عرضه می شود ، بنویسد.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند