درتنظیم اجاره نامه چه مواردی ضروری می باشد ؟

16/09/1398
۰ نظر

امضای موجر ، مستاجر با احراز هویت و با قید مدت اجاره ، گواهی دو نفر شاهد

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند